<div align="center"> <h1>Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli</h1> <h3>Strona Przychodni w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 2</h3> <p>SPZOZ Stalowa Wola, SPZOZ, Stalowa Wola, Kowal Aleksander, Ambulatorium, POZ, Specjalistyka, RTG, USG, Fizykoterapia, Rehabilitacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://spzoz.stwola.w.interia.pl/" rel="nofollow">spzoz.stwola.w.interia.pl/</a></p> </div>